TSM

Türk sanat müziğinin bir diğer adı da Klasik Türk müziği olarak geçmektedir. Ancak burada bir farklılık görülmektedir. Osmanlı döneminde bu müziğe musiki adı veriliyordu. Durum böyle olunca “Osmanlı Müziği” ve “Geleneksel Türk Müziği” adı veren iki grup ortaya çıkıyor. Türk müziği bizim kültürümüze ait makamlı bir müzik türüdür. Klasik Batı Müziği ve Hint müziği ile beraber dünya üzerinde süreklilik ve gelenek oluşturan bir kaç klasik müzikten bir tanesidir. Kökeni Osmanlı’ya dayanmaktadır. Türk Sanat müziğine ait 590 adet makam adı verilmiştir. Ancak tahmin edersiniz ki bunların büyük bir kısmının adı bile kalmamış, unutulmuş ve çok büyük bir kısmı da kullanılmamaktadır. Günümüzde ise kullanılan makam sayısı 100′ü aşmayacaktır. Ortalama 100 tane makam arasından da yaklaşık 40-50 tanesi yaygın olarak kullanılmaktadır. Türk müziğinde doğaçlamaların dışında sadece bestelenmiş yapıtların biçimlenişine katkıda bulunan ve usül adı verilen bir unsur daha vardır. Kısaca usülleri anlatmak gerekirse, çeşitli uzunlukta bulunan kuvvetli ve zayıf vuruşların bir düzen içerisinde çalınmasıyla ortaya çıkan ritim kalıbıdır. Türk sanat müziği çok köklü bir müzik türüdür ve günümüzde bile bir çok dinleyicisi bulunmaktadır. Ayrıca kültürümüzün bir parçası olduğu unutulmamalıdır. 1929 senesinde Türk müziği 10 ay kadar devlet radyolarında yayınlanmamıştır. 1970 senesinde ise Klasik Türk Müziğini modern yöntemlerle öğretene konservatuvarlar kurulmuştur.