Türkü

Türkü kelime anlamı olarak Türk’e özgü anlamına gelmektedir. Anadolu’da en çok kullanılan şiir türüdür. Aslına bakılırsa türkünün anlamı Türklere ait şiirdir ve bu şiirler Türk Halk Edebiyatının bir parçasıdır. Türk halkını ilgilendiren her olay şiir olarak nitelendirilebilir. Ahmet Hamdi Tanpınar bu konu hakkında “Türk insanının yazılmayan romanı türkülerde saklıdır” yorumunu yapmıştır. Türküler yüzyıllar boyunca dillerden dile geçmiştir ve bu yüzdende zaman içerisinde kimin yazdığı unutulmuştur. Türküler temel olarak iki bölüme ayrılabilir. Asıl sözlerin bulunduğu yer bend kısmıdır. bendleri birbirine bağlayan kısımlara ise kavuştak adı verilir ve bu bölümler aslında nakarat bölümüdür. Türkü çeşitleri ise kendi içerisinde özelliklerine göre üç başlık altında incelenebilir. Bunlardan ilki ezgilerine göre türkülerdir ve bu tür kırık havalar ve uzun havalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kırık havalara; horon, zeybek, halay örnekleri verilebilir. Uzun havalara ise divan, bozlak ve hoyrat tarzı sıralanabilir. Bir diğer özellikleri ise konularına göre ayrılmasıdır. En çok bu başlık altında farklılıklar görülebilir. Bunlara örnek vermek gerekirse; ninni, çocuk türküleri, aşk türküleri, ölüm türküleri, kahramanlık türküleri en başta söylenebilir. Türküler son olarak da yapılarına göre farklılık göstermektedir. Bazı türküler dörtlüklerden oluşurken bazıları iki dizeden, bazıları ise üç dizeden oluşabilir. Kültürümüzün önemli bir parçası olan türküleri radyo kanallarından canlı olarak takip edebilirsiniz. Türkü yayını yapan önemli kanallardan bir tanesi de Türkü Radyo’dur.